Årsmöte 2019

11.04.2019 13:32

MOLLSJÖNS FISKEVÅRDSFÖRENINGS ÅRSMÖTE

                  

                   Välkomna till OK Alehofs klubbstuga Dammekärr

                   torsdagen den 11 april 2019 kl. 18.30 för bland annat val av ledamöter

                   till styrelsen och övriga funktioner samtidigt som det bjuds på kaffe

                   med dopp.

 

Tag tillfället i akt att vara med och påverka vår förenings framtid.

 

För att nå ut med information till föreningens medlemmar både enklare

och snabbare önskar vi erhålla din mailadress. Maila gärna din mailadress

till föreningens mailadress, info@mollsjon.se

 

Verksamhetsberättelsen för 2018 kommer att läggas upp på Mollsjöns Fiskevårdsförenings hemsida efter årsmötet.

 

 

                   Hemsida  www.mollsjon.se    Mail  info@mollsjon.se

                         Tel Lasse 0705-366038