Isläge 160219

19.02.2016 08:41

Varning för svag is.

Isen är osäker, varierar mellan 2 cm och 5 cm.

Gå inte ut på isen ensam, använd isdubbar och flytoverall.