Isläget

25.02.2021 11:57 isen försämras snabbt. Stensjön i Mölnlycke är helt öppen, Hållsjön, Vättlefjäll börjar ruttna vid kanterna. Så, ta det säkra före det osäkra med Mollsjön.