Isläget

03.03.2021 10:09

Isen är rutten. Gå inte ut på den! 

Istjockleken har minskat från 25 cm den 24/2 till 10 cm den 1/3