Nyhetssammanfattning 2015

26.01.2016 12:45

·         Lyckad ungdomshike i Mollsjön trots kulingvindar (30-31 maj)

·         Fjällhike för barn och ungdom till Idre, Grövelsjön och Njupeskär (v 33)

·         Projekt Lindåsen. Fortsatt förhandlingar mellan ägare och kommun 

·         Projekt omlöp Hältorp. Förstudie klar, pengar äskas.

·         Succén ifiske kortförsäljn. 113 st sålda kort under april t.o.m december. 

·         Bryggbåt. Föreningen har med investeringsbidrag från Ale kommun köpt in en bryggbåt för att bereda 

           möjlighet för funktionsnedsatta att fiska i sjön. 

·         Innebandy barn & ungdom Nolskolan lördagar 15-17

·         Erhållen sponsring under året 56 000 kr.

·         Etapp 1 av inventering av flodpärlmussla avslutad. Inga musslor funna (8 nov).