Vårfisket

04.05.2021 15:47

Temperaturen har stigit och ligger nu runt 10 grader och det blir mer och mer aktivitet under ytan. Fisket är lite trögt än så länge men en del fångster har inrapporterats. Vi har Lom, Grågås, änder och andra sjöfåglar som ligger på ägg just nu. Var försiktig där du trampar.