Info Fiskekort

FISKEKORT

Fiskekortet gäller för sjöarna Mollsjön, Lommekärr, Trolltjärn, Pettersjö och Ebbetjärn 

Du köper det på www.ifiske.se   (Skriv mollsjön i sökrutan.) Här finns även en karta med info om respektive sjö

eller som SMS-kort på plats vid sjön, följ instruktionen på uppsatta infotavlor som finns på ett flertal platser vid sjön. 

 • Årskort 150:-
 • Dygnskort 50:-

 

Dygnskort för 50 kr finns att även att köpa kontant hos 

Görgen Månsson Mollsjönäsvägen 1 

gorgen@minorlake.se 

Tel 031-702 00 04

Dagkort, grupp: för t.ex. tävlingar eller andra grupper under 20 pers. 200kr

Upp till 16 års ålder är det ingen avgift.

 

 

Villkor

 • Fiskekortet gäller för familjefiske med handredskap samt pimpelfiske.
 • Barn under 16 år fritt
 • Fiskekort ger icke rätt till:
  • Införande av motorfordon på enskild väg
  • Beträdande av tomtmark, (några stugor har egen strandrätt)
  • Fiske med fasta redskap, angeldon, nät, ryssja, långrev eller liknande
  • Framförande av båt med bensin/dieselmotor är inte tillåtet i Ale kommuns insjöar
 • Föreningens fasta medlemmar äger rätt att kontrollera om giltigt fiskekort finnes.
 • Överlåtelse av fiskekort till annan person är ej tillåtet.
 • Olaga fiske kan medföra beslag av utrustning, transportmedel etc. och kan medföra böter.

Respektera tomtmark! Tänk på brandfaran vid torr väderlek!