Skriv till oss

Kontakt 

Epost alla ärenden:  info@mollsjon.se 

Styrelsen

Ordförande:            Lasse Turesson     lasse@mollsjon.se 

Kassör:                   Mats Pehrsson      pehrsson@mollsjon.se

Sekreterare:           Emil Hjertberg      emil@mollsjon.se

Ledamot:               Håkan Ormark       hakan@mollsjon.se

Vice ordförande:    Magnus Björklund  magnus@mollsjon.se

     

Suppleant:             Paavo Saari           paavo@mollsjon.se

Suppleant:             Gunnar Björklund   gunnar@mollsjon.se

Medlemskap hanteras av kassören Mats Pehrsson

Föreningens Adress:
                Mollsjöns fiskevårdsförening

            c/o Emil Hjertberg
                  Björsjövägen 10
                  424 91 Olofstorp

Plusgiro: 621800-2