Mollsjöns fiskevårdsförening

Mollsjöns fiskevårdsförening bildades 1961 av boende och sommargäster runt sjön för att se till att sjön kunde fortsätta vara en frisk attraktiv bad och fiskesjö, den höll på att växa igen.
Per Björklund var den drivande kraften bakom föreningens tillkomst.
Varje medlem satsade ett visst kapital och man kom överrens om att betala en årsavgift för drift.
Dessa medel användes i huvudsak att köpa in kalk och med ideella krafter få ut denna i sjön och i tillflöden.
(Kartan nedan är från 1893)
Utsnitt från karta uppmätt 1893