Historia

Att Mollsjön idag ser ut som den gör är resultat av att Alafors industrier behövde vatten och kraft till sin produktion och som det fanns lämpliga vattentäckter uppe i Vättlefjäll, nämligen sjöarna Björsjön Hållsjön och Mollsjön, dämdes de upp och reglerades med en vattendom. Resultat av detta för Mollsjöns del blev att av en grund och sannolikt bitvis sumpig sjö, blev en större, vacker sjö med gott om fisk.

Vi har inga förstahands uppgifter här, men som sjön är grund och faktiskt grundast i mitten, det är som en flack undervattensås som sträcker sig strax utanför tången och ca 300m i nordsydlig riktning, borde sjön vid lågt vatten varit två sumpiga tjärn.

Runt 1930 i samband med att mollsjövägen förbättrades byggdes ytterligare ett dämme som höjde vattenivå ca 1 meter, vilket förklarar att strandlinjen på kartan från 1897 är något annorlunda mot dagens.

Hur "Målsjön" sen blev "Mollsjön" är höljt i dunkel. Den som vet hur det gick till får gärna höra av sig.

Överhuvudtaget den som har mer material om sjön: bilder, kartor, hörsägen, så tas allt sådant material tacksamt emot.

Idag är industrierna är borta, men vattenflödet används fortfarande av Lindåsens kraftverk för viss kraftproduktion.

 

 

Sigbritts Vy

 

Sibritt sitter på sten i baddräkt

Mollsjön 1948 med mkt lågt vatten, vilket kan ge en bild av hur sjön kan ha sett ut innan regleringen. Bilden är tagen vid "Hotellet" och stränderna vi ser är "Tångön" (rakt fram) och en bit av "Doktorns vik" (längst till höger). Tösen på stenen tror vi heter Sigbritt och skall i så fall bott i ett av huset i Djupevik.

Kommer snart bli en bild av vyn ovan tagen sommaren 2012

Mollsjön sommaren 2012.

Sannolik fotovy för bilden

Efter en del efterforskning hittade vi stenen som Sigbritt sitter på, som idag ligger två meter under vatten.

Kalkning

Mollsjön kalkas hösten 2004

Under sjuttiotalet stod det klart att även Mollsjön drabbats av försurning som drabbat många sjöar i västsverige, med minskande fiskbestånd, klarnande vatten och vikar som sakta höll på att växa igen av vass och sjögräs.

1977 drogs ett program igång med årlig kalkning av sjön och och dess tillflöden, och sjön är idag en frisk sjö med gott om fisk och ett rikt fågelliv.