Länkar

Sportfiskarna

www.sportfiskarna.se/

i-Fiske Mollsjön

i-Fiske Mollsjön

Fiskeföreningar i Ale

www.ale.se/invanare/invanare/uppleva--gora/idrott-motion-och-friluftsliv/natur-friluftsliv/fiske-och-jakt/fiskeforeningar.html

Älvräddarna

https://alvraddarna.se/