Vattendomen

ANGÅENDE VATTEN DOMEN
Av Gunnar Björklund
 
Sedan 30-talet har sjöarna Mollsjön Stora Björsjön samt
Hållsjön ingått i en vattendom för att försörja Alafors fabriker
samt Lindåsens kraftverk med vatten.
 
 Det jag minns tydligt är att sjön var kraftigt reducerad på 60-talet. Kanske urtappad mer än 2 meter. Min bror och jag lekte i de torrlagda vikarna vid
Mollsjöns dämme och Trolltjärn där det endast var en ränna till dämmet och bäckfåror från tilloppen. 
Hänvisning till bilden från Mollsjön som är tagen från inloppet från Petters sjö där vattnet var så lågt att man kunde gå ut till trubaduren.
Det skall till och med ha varit två sjöar på den tiden.
 
I mitten av 60-talet förhandlade min pappa Per Björklund med Lindåsens Kraftverks ägare Runar Andersson om att vi gärna vill
ha lite mer vatten i sjön på somrarna. R Andersson var villig att inte tappa så mycket eftersom det ändå inte var några större
förtjänster med det hela. 
Så fick vi då mera vatten i sjöarna.
 
Någon gång i slutet av 90-talet stängde Göteborgs kommun utflödena i Hållsjön och Björsjön, och Alafors fabriker hade
slopat sitt krav på vattnet; 
Mollsjön var helt stängd. Då var väl allt frid och fröjd. Nästan.
 
Lindåsen fick en ny ägare och vattendomen levde i allra högsta grad kvar. 2004 fick vi klart för oss att sjön kommer att tappas
ut till nedre dämningsgränsen medan Björsjön och Hållsjön inte fick öppnas för Göteborgs kommun.
 Det hela komplicerades av att en markägare bad Ale kommun att tömma hela sjön för att del av deras mark låg under vatten. 
Kommunen tog då kontakt med Mollsjöns fiskevårdsförening och fram i juni 2004 var det hela uppe i Västnytt.

 Min bror Magnus Björklund hade då tagit reda
på hur mycket vattendomen från 1930 var värd:
 117 sekundliter året om förutom juni juli och augusti då endast 54 sekundliter fick tappas. 
Ale kommun insåg att här tappades på tok för mycket och 2004 och 2005 köpte de sommarmånaderna av Kraftverksägaren. 
2006 fick fiskevårdsföreningen överta tappningsansvaret för Mollsjön och vi fick läsa av vid mätskivan 3 ggr i veckan samt
fotodokumentera, med resultat att den första Juni var sjön i rätt nivå.
Efter den torra och varma sommaren, hade vi i Augusti tappat av 35cm!

 
2007 var det svårare får oss att få behålla vattnet men regnet kom ju till midsommar och vips var sjön full. 
På hösten fick jag nyckeln till dämmet i Björsjön och där kunde vi ta de översta 30 centimetrarna som hjälp på våren.
 
Redan samma år var ärendet uppe i miljödomstolen och första utslaget blev att sjön skulle stängas som de andra, dock 30 cm under övre dämmningsgräns. Sjöarna skulle dock släppa tillsammans c:a 30 sekundliter för åkermark fiskliv etc.
 Detta överklagades av sakägaren samt en markägare som försvarade den övre dämmningsgränsen. 
 
Efter detta öppnade Göteborgs kommun blockeringen av Björsjöns dämme så vi kunde utnyttjadenna för att inte enbart belasta Mollsjön.
 Nya dämmen har byggts i Mollsjön och Hållsjön för att kunna tappa så noggrant som möjligt. 
Björsjöns dämme kommer att byggas om till nästa år.
 
Ale kommun har låtit installera en elektronisk mätapparatur vid mätskivan så att vi skall kunna få flöde och vattennivå exakt på millimetern varje morgon kl. 6. 
Den fungerar pefekt sommartid men på vintern kan det bli störningar. Det är ju endast sommartid som vi är beroende av att ligga så nära gränsen som möjligt.

 
Jag har lärt mej åtskilligt om vatten sedan 2006 och idag vet jag hur våra sjöar reagerar vid mycket eller lite regn beroende
på hur våt marken var innan etc.
 En förändring i Mollsjön tar 4 timmar innan man ser utslag vid mätskivan och från Björsjön 6 timmar.
 Hållsjön tar säkert ett dygn men är en så liten del av det hela att den är enklast att låta den vara ifred. 
Det tycker även de boende kring Hållsjön.
 
Ironiskt nog, trots att vi blivit motarbetade i miljödomstol etc. så har vi haft mera vatten i Mollsjön de senaste sex åren än vad
vi någonsin haft i modern tid.
 Tidigare sensomrar stack alltid trubaduren upp med en halv meter. 

 

 

Nu har vi lärt oss att leva med vattendomen och det är inte uteslutet att vi kan få elektroniska styrsystem till våra dämmen. 
Det är lite arbete att skruva på dämmena i tid och otid men jag ser det som en livsuppgift att vår sjö skall vara vacker och folk skall trivas och
det skall vara många som fiskar och paddlar i sjön samt vandrar i skogarna runt den. 
 
Sist men inte minst är det ju roligt att våra
unga kan hoppa från det höga berget utanför Dämmeviken.
M.V.H. Gunnar Björklund