Bokning av bryggbåten

15.03.2024 12:20

2024-03-15

 Bryggbåten bokar du tillsvidare per tel. 0793101179 

Endast möjligt för medlemmar.
Bokning max 2 dygn / bokningtillfälle. (Två bokningstillfällen kan inte följa på varann.)

Gunnar Björklund har båten vid sin brygga, där den har hemmahamn.
Hämtas och lämnas där, om ej annat överenskommes.

Vi arbetar på ett bokningssystem via denna hemsida.

OBS! användaren har personligt ansvar för sin säkerhet,
flytväst skall användas.