Fiskekort

12.11.2015 12:36

FISKEKORT (info in english below)

mollsjökarta i svg-format

Fiskekortet gäller för sjöarna Mollsjön, Lommekärr, Trolltjärn, Pettersjö och Ebbetjärn 

Du köper det på 

https://www.ifiske.se/fiske-mollsjon-lommekarr-trolltjarn-mfl.htm


 Här finns även en karta med info om respektive sjö

 Fiskerapporter 

eller som SMS-kort på plats vid sjön, följ instruktionen på uppsatta infotavlor som finns på ett flertal platser vid sjön. 

 • Årskort 150:-
 • Dygnskort 50:-

Villkor

 • Fiskekortet gäller för familjefiske med handredskap samt pimpelfiske.
 • Barn under 16 år fritt
 • Fiskekort ger icke rätt till:
  • Införande av motorfordon på enskild väg
  • Beträdande av tomtmark, (några stugor har egen strandrätt)
  • Fiske med fasta redskap, angeldon, nät, ryssja, långrev eller liknande samt levande fisk.
  • Framförande av båt med bensin/dieselmotor är inte tillåtet i Ale kommuns insjöar
 • För att värna om ett fortsatt gott fiskebestånd inför vi förbud att behålla:
   
  Gädda över 80 cm
   
  Abborre över 30 cm
   
  All fisk som återutsätts skall hållas minimal tid ovan vattenytan. Härigenom ökar överlevnadschansen dramatiskt
 • För att värna om ett fortsatt gott fiskebestånd inför vi förbud att behålla:

  Gädda över 80 cm

  Abborre över 30 cm

  All fisk som återutsätts skall hållas minimal tid ovan vattenytan. Härigenom ökar överlevnadschansen dramatiskt För att värna om ett fortsatt gott fiskebestånd inför vi förbud att behålla:

   

 • Föreningens fasta medlemmar äger rätt att kontrollera om giltigt fiskekort finnes.
 • Överlåtelse av fiskekort till annan person är ej tillåtet.
 • Olaga fiske kan medföra beslag av utrustning, transportmedel etc. och kan medföra böter.

Respektera tomtmark! Tänk på brandfaran vid torr väderlek!

 

English:

Information about buying a fishing licence can be found at blue spots on the map.

Parking will be availible at the southern side of the lake

The fishing license is valid for family fishing with hand gear and angling.

Children under 16 fish for free.

The fishing license does not include the right to:

-Introduction of motor vehicles on private roads. (The road to the northern part of the lake (Djupevik) is a private road. Parking must take place at the designated parking spot by Sandsjön as shown on the map.)

-Trespassing on plots of land or growing crops

-Fishing with fixed gear, fishing tackle, net, longline or similar. Neither the use of live bait.

-Littering or construction of fire

 

In order to safeguard continued good fishing sustainability, it´s prohibited from retaining:

 Pike over 80 cm

 Perch over 30 cm

 All re-released fish must be kept to a minimum above the water surface. This dramatically increases the chance of survival

 

The association's permanent members have the right to check if there is a valid fishing license.

Transfer of fishing license to another person is not allowed.

Illegal fishing can result in seizure of equipment, means of transport, etc. and can result in fines.

 

Respect land! Think of the fire hazard in dry weather!