Fisken i sjön

09.07.2019 13:55

Det verkar ha blivit mycket mört i sjön. De nappar gärna på maskmete.

Kanske bra för Abborren och Gäddan så de har mycket mat.