Mailadresser

02.05.2019 18:14

Hej medlemmar i föreningen

Jag saknar mail-adresser till många av er

Det underlättar väldigt för kontakt att ha sådana.

Brev per post fungerar ju men det är omständigt och dyrt.

Så vänligen, sänd ett mail till vår mail-låda info@mollsjon.se

Tack

Mats