Om föreningen

20.03.2015 11:08

Mollsjöns fiskevårdsförening bildades 1961 av boende och sommargäster runt sjön för att se till att sjön kunde fortsätta vara en frisk attraktiv bad och fiskesjö, den höll på att växa igen.
Per Björklund var den drivande kraften bakom föreningens tillkomst.
Varje medlem satsade ett visst kapital och man kom överrens om att betala en årsavgift för drift.
Dessa medel användes i huvudsak att köpa in kalk och med ideella krafter få ut denna i sjön och i tillflöden.

Sedan tidigt sjuttiotal/sent sextiotal administrerar föreningen alltså en årlig kalkning, vilken nu Länsstyrelsen ansvarar för. 

Detta har haft haft dramatiska effekter på sjöns hälsa. Från att varit en "sursjö" (klart vatten, vikar som växte igen och minskande fiskbestånd) har sjön nu ett balanserat ph och gott om fisk.

Föreningen har också ansvaret för att reglering av utflödet från Mollsjön samt sjöarna Hållsjön och Björsjön, följer gällande vattendomar.

Vi är c:a 50 hushåll som är medlemmar nu (2015) och vi har startat upp ungdomsverksamhet för fiske och naturvård. Detta är under ständig utveckling med Per Dyfvermark, Djupevik i täten.