Skyltar uppe!

25.03.2015 12:40

Nu har vi satt upp infoskyltar för sms- och webförsäljning av elektroniska fiskekort:

2 st på berget södra sidan

1 st vid parkeringen dämmet/Lommekärr

1 st vid dämmet

1 st vid Djupevik

Gå in på www.ifiske.se och sök på Mollsjön.

Där finner du lite info över var och en av föreningens sjöar samt en hel del annat matnyttigt.

Har du några bra bilder som beskriver sjön eller fisket på ett bra sätt så maila in till magnus@mollsjon.se.