Vad händer?

21.10.2020 10:11

Just nu har vi skrivit ett avtal med Ale kommun om skötsel av regleringen för sjöarna Mollsjön, Björsjön och Hållsjön.

Enligt vattendomen från 1930 skall det vara ett visst minimiflöde i bäcken förbi Lindåsens kraftverk.

Detta innebär vid torrt klimat att nivån i sjöarna sjunker, vi försöker att hålla vattnet så högt vi kan.

Vi har en bra mätutrustning 100m uppströms Lindåsen som vi läser av kontinurligt och skruvar på dämmena efter det.

Hänsyn till naturvärden måste vi naturligtvis ta mycket allvarligt på. Detta kan stundtals innebära viss konflikt.

Nu till något helt annat.

Det verkar vara väldigt intressant att fiska i vår sjö, vi har aldrig sålt så många fiskekort som nu.

Enligt rapporter på I-fiske så finns det bra med både Gädda och Abborre i sjön.

Bensinmotor är inte tillåtet att använda i Mollsjön, tala gärna om det för dem som missat info.

Mats Pehrsson