Välkommen till Mollsjön fiskevårdsförenings hemsida

Mollsjöns fiskevårdsförening är en ideell förening som verkar för att förbättra och utveckla fisket och miljön i och runt sjön Mollsjön dess tillflöden samt tjärnen Lommetjärn, Trolltjärn, Kroktjärn(Pettersjö) och Ebbetjärn.

Infotavlor med fiskekortsinformation finns vid blå punkter på kartan nedan

Parkering vid sjöns södra sida, intill vägen, på berget.

mollsjökarta i png-format

 

 

Nyheter

Årsmöte 2024

22.04.2024 22:10
Hej Mollsjöns medlemmar Årsmöte för det gångna året 2023 Idag den 22/4-2024 har årsmötet hållits på...

Vad händer?

21.10.2020 10:11
Just nu har vi skrivit ett avtal med Ale kommun om skötsel av regleringen för sjöarna Mollsjön,...

Älvräddarna

09.07.2019 14:21
Stöd Älvräddarna i deras arbete för fria fiskvägar bl.a. Se länk på flik "länkar"  

Fisken i sjön

09.07.2019 13:55
Det verkar ha blivit mycket mört i sjön. De nappar gärna på maskmete. Kanske bra för Abborren och...

Mailadresser

02.05.2019 18:14
Hej medlemmar i föreningen Jag saknar mail-adresser till många av er Det underlättar väldigt för...

Mats med abborre på 1 kg, tagen 19 juli

23.08.2018 15:00

Skyltar uppe!

25.03.2015 12:40
Nu har vi satt upp infoskyltar för sms- och webförsäljning av elektroniska fiskekort: 2 st på...

HÄLTORPSÅN Förstudie av fiskväg förbi Hältorpssjöns dämme, Göta älvs vattensystem, Ale kommun.

20.03.2015 19:35
Nedan angiven länk Förstudie av fiskväg-klar.pdf (3100232) Klicka, så kan du se hela förstudien