Välkommen till Mollsjön fiskevårdsförenings hemsida

Mollsjöns fiskevårdsförening är en ideell förening som verkar för att förbättra och utveckla fisket och miljön i och runt sjön Mollsjön dess tillflöden samt tjärnen Lommetjärn, Trolltjärn, Kroktjärn(Pettersjö) och Ebbetjärn.

mollsjökarta i png-format

 

 

Händelse att rapportera

Vänligen fyll i informationen nedan:

Nyheter

Vårfisket

04.05.2021 15:47
Temperaturen har stigit och ligger nu runt 10 grader och det blir mer och mer aktivitet under ytan....

Isläget

03.03.2021 10:09
Isen är rutten. Gå inte ut på den!  Istjockleken har minskat från 25 cm den 24/2 till 10 cm...

Isläget

25.02.2021 11:57
isen försämras snabbt. Stensjön i Mölnlycke är helt öppen, Hållsjön, Vättlefjäll börjar ruttna vid...

Isläget

17.02.2021 13:16
Isen är 25 cm tjock. Fisket börjar komma igång nu med flertalet rapporteringar. Använd alltid...

Vad händer?

21.10.2020 10:11
Just nu har vi skrivit ett avtal med Ale kommun om skötsel av regleringen för sjöarna Mollsjön,...

Abborresjön fiskedag

13.08.2019 19:52
Välkomna den 25 augusti till en dag vid Abborresjön  , Kilanda . Alla medlemmar välkomna Se...

Sommarfesten 2019

06.08.2019 15:09
Sommarfesten på Tången är inställd denna sommar Hoppas vi kan återuppta denna tradition 2020 Glad...

Älvräddarna

09.07.2019 14:21
Stöd Älvräddarna i deras arbete för fria fiskvägar bl.a. Se länk på flik "länkar"  

Fisken i sjön

09.07.2019 13:55
Det verkar ha blivit mycket mört i sjön. De nappar gärna på maskmete. Kanske bra för Abborren och...

Mailadresser

02.05.2019 18:14
Hej medlemmar i föreningen Jag saknar mail-adresser till många av er Det underlättar väldigt för...
1 | 2 | 3 >>